เฟส1 ตึกB ชั้น3 ราคา 9,500 สัญญา2ปี 9,300
เครื่องใช้ไฟฟ้า Tv ตู้เย็น พัดลม แอร์ ไมโครเวฟ
ราคาร่วมส่วนกลางแล้ว

ชื่อ-สกุล : สุรเชษฐ์ คณโฑเงิน

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สหเวชศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 827

หอ: ดีคอนโด เฟส1

ค่าสัญญา : ไม่มีแรกเข้าจ่าย มัดจำ2 ล่วงหน้า1

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin