12170A4F-094A-4A8F-B9EE-CBFDE6A4D5E3.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ