B0F6A1EA-765B-40F3-B119-E94A82261C5D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ