BF051CED-FB9D-4CD4-A7BF-B8A42B08F922.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ