B357CD2E-A769-4EBA-A291-3E4F7AD5E41B.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ