5A3EE87C-A529-473A-A6F0-5C4C00EA0A47.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ