The Charn

โซน B ฝั่งหอซันต้า

  • ค่าหอ 4900฿/เดือน
  • ค่าไฟหน่วยละ 6฿
  • ตากผ้าได้นะ ผ้าไม่อับ

ค่าสัญญาตอนออกได้คืน 10,000 นะคะ

ชื่อ-สกุล : Rossanath Charoensin

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 3649

หอ: The Charn

ค่าสัญญา : 25000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin