C5BA417E-B37C-42A6-A6AC-13E7B66DDD20.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ