ขายสัญญาหอ Interpark

ห้องอยู่ชั้น 3 ฝั่งชาย

เข้าอยู่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราเลยครับ

– ห้องเดือนละ 7000

– ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท

– ค่าน้ำเหมา 210 บาท

– มีไวไฟ

ชื่อ-สกุล : นายกัณฑ์เอนก อังคสุภณ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: คณะนิติศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 1670

หอ: Interpark

ค่าสัญญา : 17,500

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin