ขายสัญญา​ bless​ salcha
ชั้น 2 ค่าห้อง5900​
พร้อมเข้าอยู่ได้เลย
อีก 3 เดือนครบสัญญา

 

ชื่อ-สกุล : พิชชาพร เกษมเสถียร

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ:

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 7125

หอ: เบลส ซัลชา

ค่าสัญญา : 11,800

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ