87F65C63-D1D2-46AC-B56A-4D7B74424C2A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ