ขายสัญญาหอซันต้า ฝั่งรวม ตึก3 ชั้น4

ค่าห้องเดือนละ 4,800

*สามารถเข้าอยู่ได้เลย

ชื่อ-สกุล : รัตนาภรณ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: LSEd

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6132

หอ: Sunta

ค่าสัญญา : 10,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ