.

ชื่อ-สกุล : พันกร พ่อค้า

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ: มนุษยศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6994

หอ: Condo kave towe space

ค่าสัญญา : 18,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ