F61EDCBC-F748-4EA3-B86B-F1E667C9F53D.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ