10FF4C3B-FE77-4F8E-A6B1-12F65D2DE5A5.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ