ขายสัญญาหอพัก The Charn ตึกA ชั้น 6
ค่าเช่าเดือนละ 4,900 บาท
ราคา 29,000 บาท (ออกค่าทำความสะอาดให้)
แถม : ตู้เย็น+ไมโครเวฟ+ทีวี+ราวตากผ้า

ชื่อ-สกุล : Somjate

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: บัญชี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2411

หอ: The Charn

ค่าสัญญา : 29,000

จองสัญญา