ห้องอยู่ชั้น 7 ตึก B ฝั่งดีคอนโด วิวดี แมลงไม่เข้ามารบกวน

ชื่อ-สกุล : มาลินี นุตภิบาล

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: นิติศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4596

หอ: เดอะชาญ (The charn)

ค่าสัญญา : 25,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin