ขายสัญญา หอเดอะชาญ

ค่าห้อง4,900

ตึกBชั้น8

ค่าไฟ5

ค่าน้ำ30

เตียง3.5ฟุต2เตียง

เข้าอยู่ได้กลางเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม

ชื่อ-สกุล : sho101651

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิทยาศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4587

หอ: the charn

ค่าสัญญา : 21000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin