เดอะเทอเรส [หอหญิง] สัญญา1ปี

ห้องมุม 5300บาท

ค่าน้ำ หน่วยละ 35บาท

ค่าไฟ หน่วยละ 6บาท

ที่จอดรถฟรี

ชื่อ-สกุล : นภา ภาพย์พีพัฒน์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ:

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 1603

หอ: The Terrace

ค่าสัญญา : 16,900 บาท รวมค่าเช่าล่วงหน้า1เดือน

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin