ขายใบจองหออรอนงค์การ์เด้น💝

ยังไม่เคยเข้าอยู่

 

ชื่อ-สกุล : ปุญชรัสมิ์ ชูจันทร์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 8485

หอ: อรอนงค์การ์เด้น

ค่าสัญญา : 5,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ