D79F6B8E-D881-4BED-B20F-D7BAC3A7453A.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ