• หอซันต้า ตึก3 (ตึกรวม)
  • เตียงเดี่ยว 3.5 ฟุต 2 เตียง
  • โต๊ะเขียนหนังสือ 2 ชุด
  • ภายในห้องกว้างมาก
  • ห้องน้ำกว้างมาก แบ่งเป็น 2 ส่วน
  • มีที่จอดรถ
  • มีรถตู้รับส่งมหาลัย
  • ฟิตเนส ร้านบิ๊กเต้
  • ร้านข้าวหลายร้าน ร้านส้มตำแสนอร่อย

ชื่อ-สกุล : กัญญาภัค สิงตะบุตร์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สาธารณสุขศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4444

หอ: ซันต้า

ค่าสัญญา : 11,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin