ห้องชั้น8 ฝั่งป่า

เดือนสุดท้ายอยู่ฟรี เนื่องจากจ่ายค่าห้องให้เรียบร้อยแล้ว

ชื่อ-สกุล : ชิดชนก สิทธิคงศักดิ์

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รหัสสัญญา : 12106

หอ : Infinity place

วันที่หมดระยะสัญญา : กันยายน 2566

ค่าสัญญา : 9000

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ