ขายสัญญาหอ The charn

ตึก A ชั้น 8 ฝั่งดีคอนโด

เข้าอยู่ได้เดือนมิถุนายน

ค่าห้องเดือนละ 4,900 บาท

เตียงคู่ขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง

ค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท

ค่าไฟหน่วยละ6บาท

ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่าา

ชื่อ-สกุล : ตวงทอง ทิมยองใย

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: นิติศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2615

หอ: The Charn

ค่าสัญญา : 24,000 บาท

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin