• ฟรี! ค่าทำความสะอาด และ ค่าเปลี่ยนสัญญา
  • ห้องอยู่ตึก B ชั้น 6 ใกล้ลิฟท์
  • เตียง 3.5 ฟุต สองเตียง ระเบียงอยู่ฝั่งดีคอนโด
  • เข้าอยู่ได้เดือนมิถุนายน
  • ค่าห้องเดือนละ 4900 บาท
  • ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท ค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท

ชื่อ-สกุล : ณัฐนันท์ อมรวรสิน

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2566

หอ: The Charn (เดอะชาญ)

ค่าสัญญา : 23500

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin