.

ชื่อ-สกุล : สโรชา วงค์หล้า

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6796

หอ: สิริภัทร แกรนด์ ตึก1

ค่าสัญญา : 7,500

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ