Twintown ฝั่งหญิงชั้น 4

  • ค่าหอ 5300/เดือน ลดโควิดเหลือเดือนละ4100
  • ค่าน้ำหน่วยละ 35 ค่าไฟหน่วยละ6
  • ห้องหันไปทางเชียงราก ไม่ร้อนค่ะ
  • ในห้องมีเตียง3.5ฟุต 2เตียง ตู้เสื้อผ้า2 โต๊ะ2 มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่า

ชื่อ-สกุล : ชญานิน ดุษฎีกุลวิวัฒน์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: บัญชี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2565

หอ: Twintown

ค่าสัญญา : 16300

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ