ขายสัญญาหอ The Charn เข้าอยู่ได้เดือนมิถุนายน ( ได้คืน 10,000 บาท ตอนออก ) ฟรี ! ค่าเปลี่ยนสัญญา + ค่าทำความสะอาดแรกเข้า

📌 ตึก B ชั้น 3 ฝั่ง Sunta

📌 เตียงเดี่ยว 6 ฟุต

📌 ค่าห้องเดือนละ 4900 บาท

📌 ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท

📌 ค่าน้ำหน่วยละ 30 บาท

ชื่อ-สกุล : สุวพัฒน์ สารสุวรรณ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปกรรมศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2563

หอ: The charn

ค่าสัญญา : 26,000 บาท

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin