สามารถเข้าอยู่ได้เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

เตียงคู่ 3.5 ฟุต ฝั่งแดดเช้าบ่ายไม่ร้อย

ค่าห้อง 4,800บาทต่อเดือน **2เดือนสุดท้ายลดค่าห้อง50% (ตอนนี้โปรโควิดเหลือ 4,320)

ค่าไฟหน่วย7บาท / ค่าน้ำเหมา5หน่วย 150บาท

ตึกหญิง ชั้น6 หันหน้าเข้าเดอะชาญ

ชื่อ-สกุล : ภัครมาศ เดชพันธ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4318

หอ: Sunta

ค่าสัญญา : 9,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin