– พร้อมเข้าอยู่กลางเดือนสิงหาหรือกันยา 64
– ค่าเปลี่ยนชื่อ 800 บาท (ออกให้)
– ตึก B ชั้น 8 ฝั่งดีคอนโด (สามารถนั่งเล่นที่ระเบียงได้ไม่ต้องเขินใคร)
– ค่าห้องเดือนละ 4,900 บาท
– ค่าน้ำยูนิตละ 30 บาท ไม่มีขั้นต่ำ
– ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท
– ค่าจอดรถ ฟรี

– ภายในห้องมี
• เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง + 1 โต๊ะหัวเตียง
• 1 ห้องน้ำ (ห่างไกลจากแมลงสาบและสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ)
• 1 โต๊ะเครื่องแป้ง + 1 เก้าอี้หัวโล้น
• 1 โต๊ะยาว + 1 เก้าอี้มีพนักพิง
• 2 ตู้เสื้อผ้า
• ชั้นวางของ
• ระเบียง

– อื่น ๆ
• แถมราวตากผ้าที่ระเบียงให้ 1 อัน
• แถมหลอดไฟขาว 6 หลอด* (ไฟที่หอให้เป็นสีส้มจะไม่สว่างเท่า) *เป็นหลอดไฟที่เราใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ค.64 หากมีดับระหว่างนี้อาจจะให้ได้ไม่ครบ 6 หลอด
• แถมชั้นวางของ
• Wifi True จ่ายรายเดือน 320 บาท/เดือน (ถ้ารับต่อต้องเปลี่ยนชื่อ ข้อดีคือไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า 890 บาท สามารถใช้ได้หลายเครื่อง ไม่ต้องต่อใหม่ เน็ตเร็ว หลุดไม่บ่อย ข้อเสียคือต้องจ่ายค่าบริการคู่สายของหออีก 100 บาท/เดือน)

ชื่อ-สกุล : วรินทร รัศมี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 4313

หอ: The Charn

ค่าสัญญา : 24,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin