หอ The charn ชั้น 1 ฝั่ง ดีคอนโด

 

ชื่อ-สกุล : ปิยังกูร มหาจักษุ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 2560

หอ: The charn

ค่าสัญญา : 21,000 บาท

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin