ขายสัญญาหอพัก loft loft  สะดวกมีรถรับส่ง

-เข้าอยู่ได้ตั่งแต่ วันที่14สิงหาคม 64

-มีราวตากผ้าให้ (หากผู้ชื้อสัญญาต้องการ)

ชื่อ-สกุล : ตฤน ภามี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: ศิลปศาสตร์

ชั้นปี:

รหัสสัญญา: 6715

หอ: Loft loft

ค่าสัญญา : 16,000

จองสัญญา

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ