เราสุ่มเมทคับ

 

สอบถามเพิ่มเติม Line : iodinethemouse

 

 

ชื่อ-สกุล : ภูเมธ ธนนทวีกุล

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เพศ: ทางเลือก

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4141

หอ: B6

นิสัยตนเอง:

เฟรนลี่ ติดเพื่อน ชอบคุย ชอบเล่น เป็นทึเม ดูเมะ ชอบฟังเพลง คุยกันได้คับ เราไม่กัด

นิสัยเมทที่ต้องการ:

เคารพกันและกัน เฟรนลี่ เราเหงาคับ5555

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin