สอบถามเพิ่มเติม Line : pearl.kanticha

ชื่อ-สกุล : กันติชา นิพิวรรณ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4086

หอ: หอใน b5,8

นิสัยตนเอง:

ชอบฟังเพลง ติ่งเกาหลี ไม่สลิ่ม

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ยังไงก็ได้ค่ะ รักษากฎการอยู่ร่วมกันอย่างมีมารยาทเคารพสิทธิ์กันและกันก็พอค่ะ

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ