ราคาห้อง4800

เป็นหอหญิง

ห่างจากมอ35ก้าว

ชื่อ-สกุล : ธมนวรรณ คุ้มประวัติ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4053

หอ: หอพักหญิง วิทยบัณฑิตา

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : 2400

ค่าสัญญา : -

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin