สอบถามเพิ่มเติม Line : 0944151535

 

ชื่อ-สกุล : พฤศจิ เกษแสนวงษ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะ: IT (วิทคอม)

เพศ: ชาย

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 4048

หอ:

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin