ชื่อ-สกุล : นตธีกร ช่อทับทิม

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: ครุศาสตร์อุสาหกรรม

เพศ: ชาย

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 3892

หอ:

นิสัยตนเอง:

ง่ายๆ ไม่อะไรมาก ชอบ ฟังเพลง hip hop ดูหนัง เล่นบาส

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin