ติดต่อ  Line : neuy1234

ชื่อ-สกุล : ประภัสสร ทองสวัสดิ์

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: สังคมสงเคราะห์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 3870

หอ:

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin