ยังไม่ได้ดูห้อง แต่ข่วยกันหาหรือเสนอห้องมาได้

ชื่อ-สกุล : น.ส.ภัทรีย์ลักษณ์ เพ็ชรอ่อน

มหาวิทยาลัย:

คณะ: สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 2

รหัสหอ: 3831

หอ: ยังไม่ได้ดู

นิสัยตนเอง:

สะอาด

เคารพพื้นที่ส่วนตัว

 

นิสัยเมทที่ต้องการ:

สะอาด

เคารพพื้นที่ส่วนตัว

มีอะไรให้คุยกัน

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ไม่เกิน3000

ค่าสัญญา : ไม่เกิน4000

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ