หาหอ หาเมท

 

สอบถามเพิ่มเติม Line : Waee2545

ชื่อ-สกุล : วารี วรประสพ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะ: วิศวะโยธา

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 3796

หอ:

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ไม่เกิน 3000

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin