หาหอยังไม่มีห้อง หาเมท

ชื่อ-สกุล : ปนัดดส

มหาวิทยาลัย:

คณะ: วิทยาศาสตร์ประยุกต์

เพศ: หญิง

ชั้นปี:

รหัสหอ: 3776

หอ: หาหอ

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ขอหอราคาหารแล้ว ไม่เกิย 3000

ค่าสัญญา : ~

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin