E54436B6-A5CF-43A0-A99F-CA5F727E49F0.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ