ชื่อ-สกุล : กัญญาวีร์ บุญธรรม

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพศ: ทางเลือก

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 5106

หอ: ไว้หาด้วยกัน

นิสัยตนเอง:

เข้ากันคนง่าย ชอบกิน ชอบเล่นเกมส์

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ยังไงก็ได้

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ