หอพักหญิงแถวหลังมอ

ชื่อ-สกุล : บุตรสตรี วิศิษฎธัญญากุล

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม

เพศ : หญิง

ชั้นปี : 1

รหัสหอ : 19277

หอ : หา สตรี A&K

นิสัยตนเอง :

เป็นคนเรียบร้อย พากันเรียนพากันอ่านหนังสือได้ รักสะดาดชอบจัดห้องนอน เข้าใจคำว่าพื้นที่ส่วนตัว ตรงไปตรงมา พูดได้หมด เข้าใจว่าอาจจะมีทะเลาะกันบ้าง

นิสัยเมทที่ต้องการ :

สะอาด ระเบียบ รอบครอบ พากันเรียน

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : 2500-3000

ค่าสัญญา : 25000

เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพหรือการฉ้อโกงให้ RESTTWIN เป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสัญญา ติดต่อ Line : @resttwin (มี@)

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ