0D0B1A3E-503C-4E79-AA4E-5B11B3073C19.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ