D20FF37A-F112-47B5-A20A-4FE60F5B6D61.jpeg

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ