ID Line : aieay1111

 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตาภร ไตรพรประเสริฐ

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

คณะ : ธุรกิจการบิน

เพศ : หญิง

ชั้นปี : 1

รหัสหอ : 10914

หอ :

นิสัยตนเอง :

นิสัยเมทที่ต้องการ :

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

สอบถามเพิ่มเติม / สนใจจองห้องนี้

ส่งลิ้งค์ห้องที่สนใจหรือแคปรูปภาพมาแจ้งทาง Line : @resttwin (มี@)

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ