ชื่อ-สกุล : ณัฐชยา กันหานรี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์

เพศ: ทางเลือก

ชั้นปี: 1

รหัสหอ: 8022

หอ: มาเลือกด้วยกันได้เลย

นิสัยตนเอง:

นอนดึก ชอบกิน ไม่ชอบเสียงดัง ไม่ดื่ม ไม่สูบบุหรี่ คุยง่าย

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ไม่สกปรกเกินไป ไม่เสียงดังตอนนอน คุยกันได้ไม่ต้องกลัว

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ไม่เกิน3500

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ