ไว้หาด้วยกัน

ชื่อ-สกุล : ศิริกานดา ฟองคำ

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิศวกรรมศาสตร์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 4

รหัสหอ: 6979

หอ: กำลังหาอยู่

นิสัยตนเอง:

ง่ายๆสบายๆ บางทีนอนไม่เป็นเวลา

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ยังไงก็ได้

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) : ไม่เกิน 5500

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ