ชื่อ-สกุล : ปพิชญา โพธิ์รี

มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

คณะ: วิทศาสตร์ประยุกต์

เพศ: หญิง

ชั้นปี: 2

รหัสหอ: 7992

หอ: ยังตัดสินใจไม่ได้ *ถ้าเป็นหอหญิงคุณแม่จะปลื้มมาก

นิสัยตนเอง:

นิสัยเมทที่ต้องการ:

ราคาห้อง (แบบหารแล้ว) :

ค่าสัญญา :

จองรูมเมท

* โปรดมั่นใจก่อนจอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจองได้ Line: @resttwin
1.คลิกเมนู > แจ้งลบประกาศ

2.กรอกฟอร์มเพื่อแจ้งลบประกาศ